Kosmetické
	 studio Táňa - logo

Institut kosmetiky

Víta Nejedlého 1199, 560 02 Česká Třebová
mobil: 776 793 552
email: hejlova@studiotana.cz
http://www.studiotana.cz


Závazná přihláška na kurz

Indická kosmetická masáž

Jméno
Příjmení
Firma
Název
Ulice
Město
Funkce ve firmě
E-mail
PSČ
Telefon
Fax
Účastnický poplatek Může být uhrazen na účet 152827592/0300 s variabilním symbolem nebo hotově přímo v místě konání kurzu

byl uhrazen dne

z účtu č.
bude uhrazen hotově při prezenci