Před časem jsem psala krátkou úvahu o příjmech v domácnosti. O tom, že ač víc než třicet let podnikám, jsem stále v akci a s potěšením hledám další zdroje zdokonalení a práce. Nezmínila jsem se ale o reakcích okolí. Často už při prvních náznacích diskuse někteří nepřipustí, že by stihli při své práci ještě něco víc, že by práci vyhledávali a evidentně mi nerozumí. Nechápou, že mohu mít i jiný příjem, koníčka, který mi vydělává. Myslí si, že když vydělávám, je to práce, tak kde na to beru energii a čas. Přece po práci a o víkendech se má člověk bavit a jezdit po výletech. Já takovému člověku ale dobře rozumím. Takový byl můj život před revolucí, kdy jsem byla zaměstnanec.

ZAMĚSTNANEC

Byla to doba, kdy mi práce byla určena a nějaký další rozvoj a sebevzdělávání nikdo z nadřízených nezajímal a dělat něco jinak by stejně nedovolili. Když přišly zvláštní výdaje, kdy jsem si chtěla dovolit koupit třeba kytaru, nebo topení na zimu, prosila jsem rodiče, aby mi pohlídali syna, protože mi plat na zvláštní výdaje nestačil. Skončila mi směna v jedné práci, na vrátnici jsem si odpíchla na druhou píchačku a šla jsem na brigádu do tkalcovny, kde jsem dalších osm hodin dřela v hluku a prachu. Večer jsem dorazila domů po dvou směnách úplně vyřízená a syna jsem viděla za čtrnáct dní jen ve školce, kde jsem pracovala. Jasně že potom člověk potřeboval vypustit páru a chtěl někam vyrazit, promluvit si s lidmi na stejné vlně, kteří si taky chtěli provětrat hlavu, zahrát si, zabrblat na režim a politiku. Zavřít za sebou práci i starosti a prostě se družit. Nač se vzdělávat, nač dělat něco, co nikdo nepotřebuje, to je fakt lepší raději někam vyrazit. A tak to šlo stále dokola, bez většího pocitu uspokojení, s platem s kterým mnozí jen přežívají a relativně s čistou hlavou ve dnech volna. Takto jsem to měla já a většina mých přátel před revolucí a tak to mají mnozí i dnes. Jen si zvykli ještě víc nadávat, protože požádat o příspěvek mohou jen někteří a oni přece taky mají málo na chod domácnosti, zábavu a jsou to často samoživitelky. Mnozí druhou práci ani nehledají, nehledají další zdroj příjmu, vychází ze svých ,,jistot“, případně příspěvků. Nemusí přemýšlet, kde se vezmou peníze na jejich plat a mají strach, že o práci přijdou, protože nic jiného neumí.

Krásně tyto situace popisuje kniha ,,Kam se poděl můj sýr“ Spencer Johnson, nebo ,,Bohatý táta, chudý táta“ Robert Kiyosaki. Knihy, které ukazují rozdíl mezi smýšlením lidí o jejich příjmech a o strachu opustit to, co je neuspokojuje, co jim nestačí a sám hledat možnosti. Nejsou zvyklí takto myslet, jsou zvyklí, že jsou řízeni a plat dostávají pravidelně.

PODNIKÁNÍ

Po revoluci, kdy jsem začala podnikat, jsem pracovala víc hodin než kdy dřív a přesto mě to neunavovalo. Naopak, byla jsem plná energie, nápadů, učila jsem se vyrobit si reklamu, udělat webové stránky, prostě tvůrčí práce, která mě bavila. Díky možnosti vzdělávat se, jsem byla jako ryba ve vodě a stále jsem hledala nové možnosti v oblasti mých služeb. Navštěvovala jsem kurzy, nástavbová studia a v podstatě od té doby se stále něco víc než třicet let učím. Přitom nejsem žádná majitelka obří firmy, nemám zaměstnance, pracuji obyčejně ve službách a sama na sebe. Čím déle jsem pracovala sama na sebe, tím víc jsem se přestávala bát o práci. Nefungovalo jedno, pustila jsem se do dalšího. Základ mého podnikání se nemění, ale tvoří podle toho, co lidé vyhledávají, co potřebují a co mohu při své profesi nabídnout. Je to osvobozující pocit dělat to, co člověka baví a být soběstačný. Víc si sama sebe dnes vážím a nejsem z těch, kteří, čekají že jim někdo práci dá a hledám zdroje a možnosti. Co jsem ale statečně odmítala, byl Multi-level Marketink (MLM).

MLM – Multi-level Marketink

Zkoumala jsem i různé možnosti finančního vzdělávání, ale prakticky vždy se ukázalo, že jsou na MLM založeny a hodně dlouho mi trvalo, než jsem pochopila proč tomu tak je. Proč je MLM tak zneužívaný, odmítaný a proč jej tolik lidí taky vyhledává. Nejsem znalec MLM, ale teprve zkušenosti z podnikání mi ukázaly jak se v systému MLM orientovat a že kdo podnikat samostatně neumí, MLM pro něj může být skvělým vodítkem jak podnikání uchopit a pochopit. Diskuse s přáteli, kteří mi tvrdili, že MLM je pyramida mi jen dokazovaly, že jsem nebyla sama, kdo si někdy naběhl. Před pár dny jsme rozvíjeli tuto diskusi s kamarádem, kterému jsem argumentovala, že i on vlastně pracuje v takové pyramidě jakou si myslí, že MLM je a přesto tento systém považuje za podvod a to že je to funkční systém odmítá. Jeho firma přeci má ředitele (nebo majitele), má náměstky a potom další zaměstnance, kteří vytváří nějakou pyramidu, kde je jeden nahoře a ostatní pod ním a plat těch nahoře je závislý na práci těch dole. Jednoznačně tedy tento systém není zavržení hodný, když někomu dává práci. Rozdíly ale lze rozpoznat snadno – vydělávají všichni.

Pyramida vyžaduje vkládání peněz a hledají se další, kteří do systému investují. Tady opravdu vydělává špička nejvíc a ti dole jsou oškubáni. Je to typické letadlo, nebo tak zvaná pyramida, nezákonný systém, který se jako MLM tváří tím že hledá nové členy sítě. Nabízí vysoké vstupní poplatky, zakoupení, nebo investice do apartmánu v luxusním hotelu u moře, přeprodávané a drahé produkty... Některým lidem zůstaly v podvědomí a nejspíš někoho z blízkých tento systém připravil o peníze a některé i o střechu nad hlavou. Je to podvod, který systému MLM využil k obohacení několika lidí na vrcholu, kteří podvedou množství lidí. MLM systém takto dlouhodobě fungovat nemůže, v MLM musí vydělávat všichni stejně jako v jiné firmě.

A jak vlastně tento síťový marketing vznikl?

Historie MLM (zdroj Wikipedie). První organizovanější MLM systém vznikl v 1. polovině 20. století, kdy byl v USA tlak na uskutečnění prohibice, tedy zakázání konzumace alkoholu na celém území. V roce 1919 byl přijat Volsteadův zákon, který se i přes veto prezidenta stal dodatkem k ústavě. Obsah dodatku zní takto: „Rok po ratifikaci tohoto článku se zakazuje výroba, prodej nebo doprava omamných nápojů, jejich dovoz a vývoz s cílem jejich použití na území Spojených států a všech územích podléhajících jejich jurisdikci.“

Lidé si uvědomili, že alkohol je v podstatě nemožné zakázat a začali ho distribuovat za zády FBI. Vymysleli velice důmyslný systém, kde pašeráci neboli „distributoři“ dostávali odměny na základě obratu prodeje, který realizovali, dále dle počtu přivedených nových distributorů do pašerácké sítě a také dle jejich obratů z prodeje. Tento systém se úspěšně ujal, a dokonce bylo zjištěno, že během prohibice se tímto systémem prodalo pětkrát více alkoholu než před uzákoněním zákazu alkoholu. Prohibice v USA byla tedy první hybnou silou pro vznik MLM.

Oficiálně byla metoda Multi-level Marketingu v praxi poprvé použita v roce 1940 firmou California Vitamins. Do té doby firmy již používali podobné metody, ale California Vitamins dovolila jako první firma přivádění nových distributorů, čímž začala vznikat Multi-level Marketingová síť. Distributoři, kteří přivedli nové prodejce do sítě, byli odměněni bonusem (maximální výše bonusu se rovnala zisku z obratu prodejce). Tento praktický model odpovídá současné podobě Multi-level Marketingu.

Multi-level Marketing je marketingová a prodejní metoda založená na přímém prodeji, přímém marketingu a na síti nezávislých distributorů. Při MLM se nevyužívají klasické distribuční cesty (sklady, velkoobchody, reklamní kampaně, obří slevy, televizní reklamy). MLM se snaží o zkrácení distribučního řetězce pomocí budování rozsáhlé mnohoúrovňové sítě nezávislých distributorů, kteří jsou odměňování za prodej a spotřebu produktů a za rozšiřování sítě distributorů. MLM schéma odměňující primárně za rozšiřování distributorské sítě. Distributoři kupují produkty od výrobce za velkoobchodní cenu a mohou je dál prodávat za maloobchodní cenu. Tento rozdíl také tvoří část provize distributorů. Další část provize tvoří odměny z kompenzačního plánu společnosti. V MLM jsou vždy odměny vypláceny z obratu distributorů, kteří produkty buď prodají, nebo spotřebují.

Je to tedy úspora finančních prostředků pro výrobce, protože odměňování nezávislých distributorů není tak nákladné jako reklamní kampaně a jiné distribuční cesty. Výhodou je relativně samovolné rozšiřování distribuční sítě a také úspora nákladů na rozšiřování obchodních aktivit. Ty jsou rozloženy mezi distributory, kteří dostávají o to větší provizi. Hlavní myšlenka Multi-level Marketingu je tedy taková, že nejvýhodnější pro spotřebitele je koupit výrobek nebo službu přímo u výrobce, ten pak ušetřené peníze použije nejen na odměny distributorů, ale také například na zmodernizování výroby apod. (konec zdroje Wikipedie)

Podstata toho proč doporučuje člověk produkt dál je kvalita. Kvalitní výrobek je pro MLM základ! Základ spokojenosti klienta, který se rád vrací. To čemu se v MLM říká provize, je stejné, jako když někdo v prodejně dostává výplatu, jen s tím rozdílem, že prodavačka může výrobků prodat čtyřikrát víc než její kolegyně a výplatu mají obě stejnou a za doporučení produktu kamarádce v obchodě nedostane ani korunu.

Za více než třicet let podnikání, kdy pracuji sama na sebe, vidím, že MLM je systém nabízející lidem práci. Tolik let jsem jej odmítala, protože jsem měla negativní zkušenost. Dnes jsem jej přiřadila plnohodnotně ke svému podnikání. Pokud odjedu na dovolenou, firma nestojí, když onemocním, příjem se nezastaví, nemám žádné náklady, nemusím mít prostory navíc, prostě žádné výdaje navíc nemám. To jsem při podnikání léta neměla, tedy jsem svoji nabídku i systém podnikání o MLM obohatila. S podnikáním jsem samozřejmě neskončila a stejně tak doporučuji ostatním MLM začít dělat u své práce, jako koníček, který člověka obohacuje zkušenostmi, kvalitou produktů, usnadněním práce v domácnosti... Stačí vybrat si produkt, se kterým je člověk sám opravdu spokojen, firmu, která má co nabídnout a potom je snadné zmínit se o své spokojenosti. Získáte tak další příjem, nebo přinejmenším než začnete vydělávat, tak ušetříte.

Závěr

Platíte hypotéku? Děsí vás zdražování? Děti jdou do školy? Už teď se obáváte, že budou Vánoce? Máte možnost získat další příjem tím, že půjdete někam do fabriky na brigádu? Nebojte se začít s MLM, pokud jste s produkty Eurony, které ode mě již znáte spokojeni. Na MLM, které při práci dělám já v Centru zdravého domova, nikdy nemůžete prodělat a navíc získáte moji podporu jako členové mého týmu! Můžete jen šetřit, můžete si přivydělat, můžete se vzdělávat, ale hlavně máte možnost ušetřit, mnoha lidem pomáhat a nic vás to nestojí.

Z cen na stránkách se vám po přihlášení odečte 20%-30% - to je nákupní cena. Co budete dělat dál, záleží jen na vás. Můžete přípraky jen používat, prodat, nebo doporučovat a za to vás firma odměňuje další částkou. Tři možnosti, které nikoho nikam nenutí, nemáte žádné investice, jen svoji spokojenost. Česká, ekologicky šetrná bytová kosmetika, potraviny, dům i zahrada je skvělá volba pro každou rodinu i pro naši přírodu Odkaz na stránky ZDE